1. Allmänt
  2. Behörighet
  3. Konton
  4. Insättningar/Uttag/Vinster
  5. Kampanjer
  6. Vinstuttag
  7. Integritet och Dispyter
  8. Missbruk
  9. Riktlinjer för Avstängning, Borttagningar och Uppdateringar

Introduktion

De villkor som anges häri representerar det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och Vegas Partner Lounge eller dess kasinon och ersätter och förenar alla tidigare avtal, representationer och överenskommelser mellan dig och Vegas Partner Lounge eller dess kasinon gällande spel i Kasinot.

Vegas Partner Lounge avser alla dess kasinovarumärken, inklusive: 'Crazy Vegas Casino', 'Crazy Vegas Mobile', 'Golden Riviera Casino', 'Golden Riviera Mobile', 'Casino-Mate', 'Casino-Mate Mobile', 'Maple Casino', and 'Maple Mobile Casino.' Alla villkor som anges häri gäller för dessa kasinon och du erhåller inga rättigheter till sådan term, eller några andra termer, grafik, text, koncept eller metoder genom att använda webbplatsen och materialet däri.

Du skall hålla Vegas Partner Lounge eller dess kasinon, dess anställda, tjänstemän, chefer, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag, reklam, marknadsförings- eller andra agenturer, media partners, agenter och återförsäljare skadeslösa och skall fullt hålla desamma skadelösa från alla kostnader, utgifter, skulder och skador som kan uppkomma som ett resultat av: (1) ditt inträde, användning eller återanvändning av Webbplatsen, (2) din användning av innehållet på Webbplatsen, (3) ditt inträde, användning, eller återanvändning av kasinots server (4) ditt deltagande i Spel, eller, (5) ditt godkännande av eventuella vinster.

Vegas Partner Lounge innehar sigillet för och regleras av Maltas Lotteri- och Spelmyndighet under maltesiska lagar. Dessa villkor styrs också av maltesisk lag.

Licensnummer: MGA/CL1/405/2007 (Casino)

1. Allmänt

1.1  Följande villkor reglerar användningen av alla Vegas Partner Lounge Casinon:

1.2 Vegas Partner Lounge Villkor kan komma att publiceras på flera internationella språk i informationssyfte och för lättillgänglighet för spelare. Vid eventuell avvikelse mellan den engelska och icke-engelska versionen av dessa villkor, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

1.3 Vegas Partner Lounge eller dess kasinon är inte ansvariga för tekniska problem med Internet eller datorer och inte heller för Spelarens försök att delta i Spel med metoder, medel eller sätt ej avsedda av Vegas Partner Lounge eller dess kasinon.

1.4  Vegas Partner Lounge Casinos är inte finansiella institutioner och därmed ackumuleras ingen ränta på insättningar.

1.5 Vegas Partner Lounge och dess kasinon förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande till dig, att  när som helst lägga till nya aktiviteter eller spel på kasinot eller att dra in en aktivitet eller spel från kasinot.

1.6 När du öppnar ett konto hos något av Vegas Partner Lounge kasinon går Spelaren med på att ta emot korrespondens från Vegas Partner Lounge och alla sina varumärken. Spelare kan när som helst avsluta prenumerationen genom den digitala korrespondensen eller genom att kontakta vår hjälpcentral.

1.7 Genom att acceptera priser och/eller vinster från Vegas Partner Lounge eller något av dess kasinon,  samtycker Spelaren till användandet av hans/hennes namn för marknadsföring och reklamsyfte utan ytterligare kompensation utom då det är förbjudet enligt lag. Medan kasinot skyddar alla personliga uppgifter som anförtros oss, förbehåller vi oss rätten att använda Spelarens förnamn och första initial i efternamnet (t ex Mary J) i kasino tillkännagivanden angående kampanjresultat.

2. Behörighet

2.1 Spelare måste vara myndiga dvs, Spelare måste vara vuxen såsom termen definieras i spelarens jurisdiktion. Under alla omständigheter är 18 minimiåldern för inträde, men den verkliga minimiåldern avgörs av en spelares lands lagar.

2.2  Vegas Partner Lounge förbehåller sig rätten att när som helst begära åldersbevis för att säkerställa förbud mot spel av minderåriga .

2.3  Spelaren ska inte tillåta någon annan person eller tredje part att delta i spelen inklusive, utan begränsning, någon minderårig.

2.4 Kasinots aktiviteter och spel är endast öppna för invånare i de jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt och ej förbjudet. Spelare medger att det är deras ansvar att förstå lagarna i deras jurisdiktion, vilka kan förbjuda deltagande på kasinoanläggningar online.

2.5 Spel på Vegas Partner Lounge kasinos är förbjudet för Vegas Partner Lounge och dess kasinos anställda, inklusive tjänstemän eller direktörer, licensinnehavare, distributörer, grossister, samarbetspartners, dotterbolag, reklam-eller andra bolag, media partners, återförsäljare, tjänsteleverantörer, andra anslutna företag och deras närmaste familjemedlemmar.

2.6 Spelaren förstår att spelen endast är för underhållningssyfte och Spelarens eget beslut. Spelaren förstår och bekräftar att inget köp är nödvändigt eller krävs för att ansluta sig till kasinot.

2.7  Om spelaren vill spela utan riktiga pengar (Övningsspela), kan han/hon göra det.

2.8 Genom att göra riktiga satsningar, garanterar Spelaren att han/hon är juridiskt kapabel till att göra det inom hans/hennes jurisdiktion och att han/hon accepterar att Vegas Partner Lounge inte kan ge några garantier för deras laglighet eller  annat för deras deltagande i  spel för riktiga pengar.

3. Konton

Det är Spelarens ansvar att upprätthålla hans/hennes kontouppgifter och hålla dem uppdaterade på något, eller flera Vegas Partner Lounge kasinon. Spelaren skall göra sitt yttersta för att informera kasinot om delar av deras personliga information och/eller kontaktuppgifter ändras mot vad spelaren uppgett vid registreringstillfället. Spelaren kommer inte att hålla kasinon, dess anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, grossister, filialer, dotterbolag eller ombud skyldiga, till följd av skador från att spelaren angivit felaktiga person- eller kontaktuppgifter, till exempel vid en begäran av uttag.

Spelaren är helt och hållet ansvarig för att hålla alla kontonummer och lösenord säkra och hemliga. Vegas Partner Lounge eller dess kasinon ska inte krävas att upprätthålla användarnamn eller lösenord om Spelaren felplacerar, glömmer, förlorar eller är på annat sätt inte kan komma in på kasinot på grund av en annan orsak som inte orsakats av Vegas Partner Lounge. Spelaren ska inte tillåta någon annan person eller tredje part inklusive, utan begränsning, någon minderårig, att använda eller återanvända spelarens konto eller åtkomst till och/eller användning av något material eller information från webbplatsen, ta emot något pris, eller delta i spelen. Spelaren är ensam ansvarig för alla inköp och/eller förluster som uppstår på hans/hennes konto.

Försäljning, överföring och/eller förvärv av konton till/från någon annan Vegas Partner Lounge Spelare är förbjuden.

Som spelare hos Vegas Partner Lounge, är man överens om att Spelaren inte är tillåten att göra ett kontoöverföring mellan andra konton som inte är registrerade i Spelarens namn.

3.1 Kontoupphävning

Vegas Partner Lounge förbehåller sig rätten att när som helst annullera ett konto av vilken anledning som helst och utan föregående meddelande till Spelaren. Eventuellt saldo på kasinokontot under tiden för sådan upphävning kommer att krediteras till spelarens kreditkort eller skickas till spelaren via check. Under vissa omständigheter kan en alternativ betalningsmetod krävas för att återställa spelarens saldobelopp. Däremot, Vegas Partner Lounge förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, låsa konton, ogiltigförklara eventuella vinster och konfiskera något saldo på spelarens kasinokonto under någon av följande omständigheter:

3.1.1  Om spelaren har mer än ett aktivt konto hos några av våra enskilda kasinon, kan (han/hon dock ha ett konto  hos var och ett av våra kasinovarumärken);

3.1.2  Om namnet på Spelarens kasinokonto inte matchar namnet på kreditkortet(en), eller andra bankmetoder som används för att göra inköp på Spelarens kasinokonto;

3.1.3  Om Spelaren deltar i en kasinokampanj och för ett uttag innan han/hon uppfyller kraven för den specifika kampanjen;

3.1.4  Om Spelaren lämnar oriktig eller vilseledande registreringsinformation;

3.1.5 Om Spelaren inte är myndig: Endast spelare som är juridiskt tillåtna i deras land eller jurisdiktion kan delta i online spel. Under inga omständigheter kommer Vegas Partner Lounge hållas ansvarig för lagligheten som genomförs av någon Spelarens specifika jurisdiktion. Vegas Partner Lounge bekämpar starkt deltagande från länder eller jurisdiktioner som inte samtycker till online spel;

3.1.6  Om Spelaren har godkänt eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på hans/hennes kasino konto;

3.1.7  Om Spelaren inte har spelat på kasinot enbart på individuell basis för personlig underhållning (dvs har spelaren spelat i en professionell mening eller i samverkan med andra spelare som del av en klubb, grupp, osv.);

3.1.8  Om Spelaren har "satt in tillbaka" något av de inköp som gjorts med hans/hennes kreditkort eller vilken annan betalningsmetod som helst på hans/hennes kasinokonto;

3.1.9 Om Spelaren påträffas fuska eller om det bestäms av Vegas Partner Lounge att Spelaren har använt sig av ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiserade system) som utformats speciellt för att vinna över kasinot;

3.1.10  Om Spelare visar sig vara kopplade till varandra via hårdvara, finanskonton och/eller uppvisar misstänkta tendenser;

3.1.11  Om Vegas Partner Lounge blir medvetna om att Spelaren har spelat på något annat online kasino under några av de omständigheter som anges  ovan i 3.1.1 till 3.1.10.

3.1.12 Vegas Partner Lounge, med hjälp av programvaruleverantören Microgaming™, förbehåller sig rätten att stänga (eller vägra) Riktiga Konton registrerade från vissa länder. Denna policy infördes efter att en stor volym av kreditkortbedrägerier hade sitt ursprung i dessa länder. Vinster från dessa konton kommer inte att betalas ut på mer än summan av de köp som gjorts på kontot. Vi ber om ursäkt till kunder från de länder som anges nedan för dessa olägenheter. Länderna är från vissa delar av Sydostasien, Östeuropa och Södra Afrika;

3.1.13  Vegas Partner Lounge är inte tillåten att acceptera spelare från följande länder: USA, Frankrike, Belgien, Spanien, Italien, Danmark och Sydafrika.

3.2 Kontostängningsförfarande

3.2.1 Spelare har möjlighet att  när som helst få sina konton stängda. För att underlätta detta, kräver vi en skriftlig begäran för stängning av konton. Det är nödvändigt för Spelare att skicka nödvändiga dokument och godkända inköpsrapporter för att avsluta ett konto.

3.2.2 När en Spelare begär en stängning av ett konto kommer saldot på spelarens konto att göras tillgängligt för Spelaren i kontanter. Normala handlingar för uttag av kontanter kommer att begäras och spelvillkor kommer att gälla.

3.2.3  Spelare med spelproblem får stänga sina konton. De kontanter som finns kvar på saldot kommer att återbetalas om så är möjligt. Bonusar kommer inte att återbetalas - endast kontanter på saldokontot.

3.3 Vilande Konto

Enligt Maltas Remote Gaming Regulations (LN 176 av 2004), kommer följande tillvägagångssätt följas när det gäller vilande konton:

3.3.1          Efter 180 dagar av inaktivitet  kommer spelarens konto att förklaras vilande

3.3.2          Spelaren kommer att informeras att det finns ett saldo på kontot,t via e-post

3.3.3          Om  kassabehållningen inte åberopas, kommer den att placeras i ett interimskonto

3.3.4          Spelaren kan när som helst begära att kontanterna ska återbetalas och Vegas Partner Lounge kommer att göra sitt bästa för att återbetala saldon

3.3.5          Efter 30 månaders inaktivitet kommer saldon i vilande konton att överföras till Maltas Lotteri-och Spel Myndighet

4. Insättningar/Uttag/Vinster

4.1 Varje insättning på ditt kasinokonto är en indikation till kasinot på din avsikt att spela på kasinot. Om du inte gör det, kommer det att leda till att alla bearbetningsavgifter för inköp dras av. Under sådana omständigheter har ledningen rätt att när som helst ta bort bearbetningsavgifter utan att meddela Spelare.

4.2 Spelare måste spela i valutan i det land där de är bosatta, om den är tillgänglig. Om deras lokala valuta inte är tillgänglig, kan spelare välja att spela i någon av följande valutor: Euro, brittiska pund, amerikanska dollar, kanadensiska dollar och australiska dollar. Om Spelare inte följer denna regel kommer deras bonusar att tas bort. Spelare måste överväga underlättandet av deras valda valuta i sitt geografiska område.

4.3  Allt material som inlämnats för vinstanspråk tillfaller Vegas Partner Lounge eller dess kasinon och kommer inte att returneras. Vegas Partner Lounge eller dess kasinon är inte ansvariga för förlorade, sena, oläsliga, ofullständiga, skadade, skurna, missriktade, eller porto-vederbörlig post, förfrågningar, prisanspråk eller inlägg.

4.4  Vegas Partner Lounge förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella vinster som erhållits som ett resultat av ett fel eller störning med hårdvara/mjukvara. Spelare som påfinns missbruka sådana fel/störningar riskerar att få sitt konto avstängt och alla insättningar och/eller vinster förverkade. I händelse av ett systemfel med programvara annulleras alla insatser.


4.5 Vegas Partner Lounge accepterar insättningsmetoderna som anges nedan. För mer information om bearbetnings- och uttagsavgifter (i förekommande fall), klicka på länkarna nedan för att besöka hemsidan. Alla genomförda uttag omfattas av en vänteperiod.

4.6 Då du blivit tilldelad en Välkomstbonus, förutsatt att du uppfyllt alla omsättningskrav, är du begränsad till att göra uttag av ett belopp maximalt 6 gånger större än insättningsbeloppet, mellanskillnaden kommer att förverkas. Alla progressiva vinster exkluderas från denna klausul. Kasinoledningen behöver inte tillämpa denna klausul i vissa fall.


https://www.neteller.com
http://www.skrill.com
http://www.instadebit.com
http://www.entropay.com
http://www.ukash.com
https://www.csc24seven.eu/ezipay
http://www.paysafecard.com
http://www.clickandbuy.com
http://www.click2pay.com
http://www.usemybank.com
http://www.wmtransfer.com
http://www.ecocard.com
http://www.polipayments.com/
http://www.sofortueberweisung.de/
http://www.ideal.nl/
https://www.qiwi.ru

4.5.1  Uttag på vardagar omfattas av en vänteperiod på 24 timmar, vilket innebär att återkallelser av uttag endast kan ske de följande 24 timmarna.

4.5.2  Alla uttag som har avslutat en 24 timmars vänteperiod efter 12:00 GMT på en fredag ​​och helger kommer att omfattas av en vänteperiod som pågår fram tills följande måndag klockan 06:00 GMT. Alla vinstuttag förblir säkra och behandlas omgående måndag morgon, förutsatt att all nödvändig dokumentation har tillhandahållits för att friställa vinstuttaget.

4.5.3  Alla nödvändiga dokument som ska verifieras ska skickas till banking@vegaspartnerlounge.com eller laddas upp till Mina konton i kasinot.

5. Kampanjer

5.1 Utöver standardvillkoren, gäller vissa villkor för alla kampanjer och specialerbjudanden som erbjuds till Spelare. Dessa hittas under Kampanjvillkor. Vänligen besök sidorna för Kampanjvillkor för var och ett av våra kasinon. Varje enskilt kasino kan komma att publicera ytterligare villkor som vidare reglerar din användning av webbplatsen och kasinot.

5.2  Varje kampanj eller present från kasinot för alla typer av varor eller kontanter inkluderar inte skatter, registrering, licensiering, försäkring, porto eller frakt om inte annat anges i marknadsföringsvillkoren.

5.3  Spelaren är ansvarig för alla tillämpliga skatter på eventuella priser och/eller vinster som samlas/krävs från Vegas Partner Lounge eller några av dess kasinon.

5.4 Utbetalningarna från progressiva spel regleras  inte av Maltas Lotteri- och Spel Myndighet.

6. Vinstuttag

6.1  Bonusdelen av ett kasinosaldo kan inte tas ut och kommer att tas bort från vinstuttagsbeloppet.

6.2  När omsättningskraven är uppfyllda kommer bonussaldot omvandlas till kontanter, i en stegvis ökning av 10 spelmarker.

6.3  En väntetid kommer att gälla för alla vinstuttag (vänligen se punkt 4.5.2 i Allmänna villkor för detaljer).

6.4  Fall där en bonus kommer att krediteras :

*  Om hela vinstuttagningsbeloppet återförs inom väntetiden för uttaget.

6.5  Tillfällen där en bonus INTE krediteras:

* Vinstuttags upphävningar görs stegvis under vänteperioden på 24 timmar.
* En del av vinstuttaget begärs att återbetalas i spelmarker efter vänteperioden på 24 timmar.

6.6  Bonus händelser som inte kan förverkas är:

* Initiala insättningsbonusar
* Bonusar utan insättningar
* VIP bonusar.

6.7  De händelser som nämns ovan kräver att spelaren fullföljer omsättningskraven. Spelare måste omsätta 40 gånger innan de tillåts ta ut vinster.

6.8 Ovanstående punkter är alltid föremål för kasinoledningens diskretion.

6.9 Misstänkta vinstuttag kommer att granskas.

7. Integritet och Dispyter

7.1 Vegas Partner Lounge respekterar Spelarens integritetsrättigheter och står fullt fast vid Maltas dataskyddslagar. All Spelarinformation kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att hanteras av auktoriserad personal som är godkänd och kontrollerad av organisationen. Vi kommer inte att lämna ut eller dela någon känslig information gällande en Spelare om det uttryckligen förbjuds enligt maltesiska lagar. All personlig identifieringsdokumentation kommer endast att användas för att identifiera Spelaren som registrerat kasino kontot/ona i fråga och även för att fastställa tillförlitligheten av kontoregistreringar och aktivitet. Vegas Partner Lounge kommer att hålla all erhållen dokumentation samt personlig kontoinformation rörande Spelare konfidentiell, trygg och säker. Vegas Partner Lounge får överlämna eller avslöja sådan dokumentation eller personlig information när lagen kräver till lämpliga myndigheter för att förebygga och upptäcka brott eller något annat vederbörligen behörigt syfte av en offentlig myndighet, eller i enlighet med beordran från en behörig domstol. I tillämpliga fall kan Vegas Partner Lounge också vidarebefordra relevant dokumentation som bevis på identitet och/eller förmedling av personlig information och kontoinformation till tredje part för användning i återförvärv av eventuella belopp skyldiga till Vegas Partner Lounge av Spelaren.

7.2  Om en tvist uppstår gällande resultatet av ett spel, måste Spelaren skriftligen lämna in sitt klagomål till Vegas Partner Lounge inom fjorton (14) dagar. I händelse av en avvikelse mellan resultatet som visas på kasinomjukvaran och kasino serverprogramvaran, skall kasino serverprogramvarans resultat vara det officiella och rådande kasinoresultatet.

7.3  Om något klagomål ej löses till Spelarens belåtenhet har han/hon rätt att hänskjuta klagomålet till Maltas Spel- och Lotteri Myndighet genom att skicka ett e-post till support.mga@mga.org.mt

7.4  Vegas Partner Lounge kommer inte missbruka sin relation med spelaren genom att utföra någon otillåten aktivitet på spelarens datorsystem.

8. Missbruk

Bedrägeri/Återkrav:

8.1 Kontanter hålls inne i alla fall av Bedrägeri och Återkravs ärenden. Endast om dessa frågor löses till vår belåtenhet, kommer saldot i en spelares konto att återbetalas.

8.2  Det är olagligt att sätta in pengar på Vegas Partner Lounge kasinos som erhållits från stulna pengar.

8.3  Alla kriminella eller misstänksamma aktiviteter kommer att rapporteras .

8.4 Kasinots material (vare sig  erhållet elektroniskt eller på annat sätt) är automatiskt ogiltigt om det på något sätt förfalskas, förvanskas, plagieras, ändras eller manipuleras, om det är oläsligt, mekaniskt eller elektroniskt reproducerat, mottaget utanför auktoriserade legitima kanaler eller om det innehåller tryck, produktion, typografisk-, mekaniska, elektroniska eller andra fel. Ansvar för kasinomaterial som innehåller något fel är begränsat till ersättning av detsamma.

9.  Riktlinjer för Avstängning, Borttagningar och Uppdateringar.

Om en Spelare upplever ett systemavbrott i spelet och anslutningsbesvär, måste de gå till Hjälp fliken i kasinolobbyn.

9.1 Avstängning

9.1.1  Spel kan tillfälligt stängas av på grund av underhåll. I detta fall kommer kasinot att meddela Spelaren i förväg.

9.1.2  När spelet har stängts av, kommer alla spel behandlas som Uppdateringar.

9.2 Uppdateringar

Uppdateringar visar resultatet av den senast spelade matchen när Spelaren återvänder till detta spel. Uppdateringar gör följande om Spelaren kopplas bort från kasinoservern eller Internet:

9.2.1 Om Spelarens dator kopplas bort innan resultaten av förra spelet visas, kommer vinst- eller förlustbeloppet, saldot och senaste spelresultatet att visas när de återvänder till spelet.

9.2.2  Skulle Spelarens spel avbrytas, finns det en obestämd tid för att återgå till och uppdatera spelet.

9.2.3 Spelaren kan granska  spelresultaten i PlayCheck då avbrott orsakades av ett systemfel.

9.2.4 Alla transaktioner (insatser) i en spelsession finns tillgängliga i PlayCheck fram tills tidpunkten för felet. Om fel uppstår vid tidpunkten som en insats har gjorts och inte kräver ytterligare interaktion av Spelare så kommer resultatet av denna insats att finnas tillgänglig i PlayCheck.

9.2.5 Om fel uppstår vid den tidpunkt en insats har gjorts och ytterligare interaktion av Spelaren krävs  så kommer resultatet av denna insats endast att finnas tillgängligt i PlayCheck när spelet är avslutat .

9.2.6 Om Spelarens dator är frånkopplad medan ett spel pågår men de fortfarande kan göra beslut för spelet, kan Spelaren slutföra spelet när de återvänder till det.

9.2.7 Om begäran om att spela ett nytt spel inte når kasinoservern innan Spelaren kopplas bort, kommer det tidigare spelets resultat att visas när de återvänder till spelet.

9.3 Borttagning av spel

9.3.1 I händelse av ett spel tas bort, kommer Spelaren att underrättas om datum och tidpunkt då spelet kommer att tas bort.

9.3.2 På detta datum, kommer spelet att tas bort och Spelaren kommer inte längre att kunna starta en ny spelsession .

9.3.3 Spel kan tas bort utan förvarning i händelse av ett tekniskt fel och/eller ett rättsligt behov som kräver omedelbara åtgärder.

 

 

Last Updated: 07/24/2015 2:13 PM